18 USC § 2257 / 2257A

DMCA

An akò avèk Digital Millennium Copyright Act 1998 (US Copyright Office), mèt pwopriyete yo ak operatè yo nan

Boyslove.me pral reponn san pèdi tan a reklamasyon sou kontravansyon copyright rapòte bay deziyen ajan copyright Boyslove la. Tanpri sonje ke anba seksyon 512 (f) nan DMCA a (17 USC § 512 (f)), nenpòt ki moun ki fè espre ke li mal repwezante ke materyèl oswa aktivite vyole ka sijè a responsablite.

Si ou kwè ke travay kopirekri ou te kopye nan yon fason ki konstitye kontravansyon copyright, tanpri bay ajan copyright Boyslove a enfòmasyon sa yo:

Yon siyati fizik oswa elektwonik nan yon moun ki otorize yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan vyole;
Idantifikasyon nan travay la dwadotè reklame yo te vyole, oswa, si kontravansyon copyright miltip nan yon sèl sit sou entènèt yo kouvri pa yon sèl notifikasyon, yon lis reprezantan nan travay sa yo;
Idantifikasyon nan materyèl la ke yo reklame yo dwe vyole oswa yo dwe sijè a nan aktivite vyolasyon e ke se yo dwe retire oswa aksè nan ki se yo dwe enfim, ak enfòmasyon rezonab ase yo pèmèt Boyslove jwenn materyèl la (tankou URL la oswa nimewo videyo);
Enfòmasyon rezonab ase pou pèmèt Boyslove kontakte ou: non, adrès, imèl, nimewo telefòn, si li disponib;
Yon deklarasyon ki di ke pati ki pote plent lan gen yon kwayans bòn fwa ke itilizasyon materyèl la nan fason yo pote plent la pa otorize pa mèt copyright, ajan li yo, oswa lalwa Moyiz la; ak
Yon deklarasyon ke enfòmasyon ki nan notifikasyon an egzat, epi, anba penalite fo temwayaj, ke ou gen otorizasyon yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki se swadizan vyole.

18 USC § 2257 / 2257A

18 USC § 2257 / 2257A Deklarasyon Konfòmite sou Kondisyon Dosye.
Boyslove.me se pa yon pwodiktè nan nenpòt ak tout kontni yo jwenn sou sit entènèt la (Boyslove.me). Ki gen rapò ak dosye yo tankou pou chak 18 USC § 2257 pou nenpòt ak tout kontni yo jwenn sou sit sa a, tanpri, tanpri dirije demann ou an sou sit la pou ki kontni an te pwodwi.

Boyslove.me se pa yon pwodiktè nan nenpòt ak tout nan kontni an yo te jwenn sou sit entènèt la (Boyslove.me) jan sa defini nan 18 USC §2257 ak 28 CFR 75 ak Se poutèt sa egzante de kondisyon yo kenbe dosye.

Boyslove.me se yon sit pataje imaj nan ki pèmèt pou uploading, pataje ak gade nan divès kalite kontni granmoun ak pandan y ap Boyslove.me fè pi bon an li kapab ak verifye konfòmite.

Boyslove.me respekte pwosedi sa yo pou asire konfòmite:

Mande pou tout itilizatè yo dwe 18 ane ki gen laj Upload foto.
Lè wap telechaje, itilizatè a dwe verifye kontni an; asire li / li gen 18 an; sètifye ke li / li kenbe dosye modèl yo nan kontni an e ke yo gen plis pase 18 an.
Sètifye ke kontni an ke yo te Uploaded se swa posede pa itilizatè a oswa yo legalman ki gen lisans yo Upload, pibliye, pataje kontni an nan men yo.
Nou fòtman kwè ke tout modèl, aktè, komedyèn, ak lòt moun ki reprezante nan reprezantasyon vizyèl seksyèl eksplisit sou sit entènèt sa a te 18 ane oswa plis nan moman kreyasyon an. Nou fòtman kwè ke chak pwodiktè ki gen kontni parèt sou sit sa a se an konfòmite avèk 18 USC §2257, sou sit entènèt respektif yo.

Boyslove.me pwomès yo fè pi byen li kapab jwenn ak mete fen nan foto abi oswa / ak videyo.
Pou plis asistans, tanpri kontakte [imèl pwoteje] konfòmite.

Montre Bouton
Bouton Kache